Le Nu Stucue Je La Mioksun

 

Na le mutce pasko nadzo gu, teba pa cmalo sorme, Hue la Mioksun, ja satcycue go mutce kukcea gu, E nu namci lau la Elsis, la Leisis, la Tilis. I teba ji sei pa sitlii le dampai je le cuthou.

Sei pia hoitci hu? Hue la Alis, ja rana mutce nu treci lo kusmo go titci ce hompi.

Sei pia hoitci lo nigslicui, Hue la Mioksun, ja fa lepo lepo da penso guo pa minta lio ri.

Sei no dui, sii, Hue la Alis, ja duo lo mildo gu. I lopo dui ga ckozu lopo malbi.

Uuia sei dua. hue la Mioksun, gu. I sei cao mutce malbi.

La Alis, corvei trati lepo tcupeo leva mucgutra po clivi. Ibuo lepo tcupeo cei ga tsubae minfau Ama.

Inurau Ama pa prase. Hue Ama gu, Buo rauhu sei pia sitlii le dampai je ne cuthou?

Mordu tokna lo tcati, Hue la Termean Lepsun, ja takna je la Alis, go mutce srisu.

Mi pa tokna niba pia, Hue la Alis, ja tie lo nu notselsru volsi gu, Inusoa mi no kanmo lepo mordu tokna.

Oe tu pana djacue lepo tu no kanmo lepo nurmou tokna, Hue Kapmymaon, gu. I lepo tokna lezo mordu niba ga mutce fasru.

Niba pa begco letu nu jupni, Hue la Alis.

Hu perpei vikcue na? Hue la Kapmymaon, ja duo lo kalgau.

La Alis, nie no pa djano su gudbi retpi je toi, inumoi Ama pa selji surva lo tcati, e lo breba ze batra, efa tanmuo la Mioksun, e genduo le Ama kenti. Hue Ama, Sei pia clivi vi le dampai je ne cuthou rauhu?

LaMioksun, pa genza pazda nia ri minta moi nepo penso tio guo, efa cutse li, Cei nigslicui cuthou, lu.Le Nu Stucue Je La Mioksun

Ja Tori Parti


Uo niba bi ta, hue la Alis, ja sacycue duo lo mutce groci. Ibuo la Kapmymaon, e la Termean Lepsun, pa sue cycy. I hue la Mioksun, duo lo raknurfasli gu, kanoi tu no kanmo lepo fomcka ki oe tu kalduo le nu stucue dii tu.

No. I, eo prase, hue la Alis, duo lo mutce selsai. I no mi takstimao tu fa. I, ii su ta dzabi. 

Li, Su, uo, lu nu cutse la Mioksun, duo lo dreroi. Ibuo Mai pa letytoi lepo prase. 

Hue Mai gu, Inukou levi te cmalo sorme, kie sei cirna lopo tcumao, zou kiu.

Hu pa nu tcumao sei, hue la Alis, ja kapli no duodri lepo Ama durcue.

Le nigslicui, hue la Mioksun, duo lo no conpeo na ti.

Mi danza ne klini kupta, hue la Kapmymaon, ja takstimao gu. I, ea mu muvdo le neapri sitfa.

Kai pa muvdo nia lepo Kai pa takna, ice la Mioksun, pa prigoi Kai, ice la Termean Lepsun pa muvdo le sitfa pe la Mioksun; ice la Alis, duo lo kaknordaa, pa skitu le sitfa pe la Termean Lepsun. I la Kapmymaon, pa nera nu gudsia lepo cenja; ice la Alis, pa zavspe, i kou la Termean Lepsun pazina paltancko le malna veslo leLai plata.

La Alis, no pa danza lepo gea notselsru la Mioksun, inumou, Ama pa sacycue duo lo mutce selkunbiu li, Buo mi no siodja, i da tcumao le nigslicui vi hu? lu.

Ba kanmo lopo gancpu lo cutri lo cutri cuthou, hue la Kapmymaon, gu, inusoa ba kanmo lopo gancpu lo nigslicui lo nigslicui cuthou. I ei, hoi Penslan.

Buo sei pa nenri le cuthou, hue la Alis, ja no disri lepo hirdri tio, cutse dio la Mioksun.

Rea sei dui, hue la Mioksun, gu. I sei mutce nenri.

Rauki levi po dapli pa misfiocko la Nurnotkei Alis, ki, Ama pa letci la Mioksun, lepo prase nia lo groda ckemo kii nipo takstimao Mai.

Sei pana cirna lopo tcumao, hue la Mioksun, ja makteu, e satro leMai menki rau lepo Mai pa cenja ne mutce soisni, gu. I raba ji klesi, be goi, be seidjo ba, e nu tcumao sei, kio. I sei pa tcumao raba ji nu satci lo letra go melii Mai.

Rauhu lo melii Mai, hue la Alis.

Rauhu no! hue la Termean Lepsun.

La Alis, pa kalsai.

La Mioksun, papa klomao leMai menki pa ti, e pana latsoi sacycea. Ibuo, na lepo Mai nu dedtorpuo la Kapmymaon, guo, Mai cidcea, ze ge cmalo punkra, e pracue.li,  Ji nu satci lo letra go melii Mai, piu lau lo musmu jugpae, la Mun, lopo mucdri, lopu mutce. Ibea ba djacue lepo be mutce go pu mutce fojo. I ei tu pasuna vizka ba ji fu tcumao lopu mutce? lu.

Feu, moi lepo tu kentaa mi guo, hue la Alis, ja pa mutce nu misfiocko, gu, mi no jupni 

Nukou tu oe no takna, hue la Kapmymaon.

Levi zo norfomcka pa mordu raba ji nu fatnorpoa la Alis. I Ama pa stali duo lo groda tasgu, e pa dzoru sau ta. I la Mioksun, pa soircea fazi, ice le to notbi no pa no nu cmalo je rabe viadri lepo, Ama godzi, inomoi Ama pa prible necatona, e pa pifera spopa lepo nei frekra Ama. I na lepo Ama rari vizka nei guo, nei pa trati lepo nensea la Mioksun, le tcatyveslo.


1 Tie la Inglec, le sanpa je liu tcumao ga samto le sampa je lio gancpu.

2 Tie la Inglec, le sanpa je liu cuthou, mou sanpa lo mutce.

3 Tie la Inglec, levi po tcukaa ga purda nera.